๐ŸŽ™๏ธ | PODCAST Potete ascoltarlo anche qui: Google ๐Ÿ‘‰ https://t.co/FJkVpA2P6Y Apple ๐Ÿ‘‰ https://t.co/urMKj gJ6HA Castbox ๐Ÿ‘‰https://t.co/tF0yfYOfMe Spotify ๐Ÿ‘‰ https://t.co/6BiTpymKzT https://t.co/iwvrPx34rx

๐ŸŽ™๏ธ | PODCAST Potete ascoltarlo anche qui: Google ๐Ÿ‘‰ https://t.co/FJkVpA2P6Y Apple ๐Ÿ‘‰ https://t.co/urMKjgJ6HA Castbox ๐Ÿ‘‰https://t.co/tF0yfYOfMe Spotify ๐Ÿ‘‰ https://t.co/6BiTpymKzT https://t.co/iwvrPx34rx

๐ŸŽ™๏ธ | PODCAST Potete ascoltarlo anche qui: Google ๐Ÿ‘‰ https://t.co/FJkVpA2P6Y Apple ๐Ÿ‘‰ https://t.co/urMKjgJ6HA Castbox ๐Ÿ‘‰https://t.co/tF0yfYOfMe Spotify ๐Ÿ‘‰ https://t.co/6BiTpymKzT https://t.co/iwvrPx34rx

โ€” Intโ„๏ธr ๐Ÿ†๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น (@Inter) Dec 10, 2021