๐ŸŽ™๏ธ | PODCAST Puoi ascoltarlo anche qui: Spotify https://t.co/vibzGA80Fd Apple https://t.co/0Rl3asxr9l Googl e https://t.co/AV7zwcabXt Castbox https://t.co/wB3hzvhSxn https://t.co/geHu20Nbqj

๐ŸŽ™๏ธ | PODCAST Puoi ascoltarlo anche qui: Spotify https://t.co/vibzGA80Fd Apple https://t.co/0Rl3asxr9l Google https://t.co/AV7zwcabXt Castbox https://t.co/wB3hzvhSxn https://t.co/geHu20Nbqj

๐ŸŽ™๏ธ | PODCAST Puoi ascoltarlo anche qui: Spotify https://t.co/vibzGA80Fd Apple https://t.co/0Rl3asxr9l Google https://t.co/AV7zwcabXt Castbox https://t.co/wB3hzvhSxn https://t.co/geHu20Nbqj

โ€” Inter ๐Ÿ†๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น (@Inter) Dec 21, 2021